• Bezpečná vzdialenosť

  Pri vykonaní letu nie je povolené priblíženie sa k osobám, budovám alebo vozidlám na vzdialenosť menšiu ako je 50m
  Rovnako nie je možné lietať ani nad husto osídlenými oblasťami alebo nad davmi ľudí.

 • Výška

  Maximálna výška, v ktorej máme povolené lietať je 120m nad povrchom zeme.

 • Noc

  Platná legislatíva nám umožňuje lietať iba počas dňa medzi úsvitom a sámrakom

 • Na dohľad

  Lety vykonávame vždy tak, aby sme počas celého letu mali priamy vizuálny kontakt s dronom

 • Letiská a okolie

  Nie je možné lietať v okolí (3,7km) letiska. V riadených CTR zónach lietame na základe povolenia

Férové ceny a individuálny prístup

Chcem Letecké zábery